Opieka wytchnieniowa – poradnictwo

Projekt „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w 2021 r.” dofinansowany w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 pod tytułem „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, poprzez zapwenienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy” ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania: 20 900,00 zł
Wartość dofinansowania: 20 300,00 zł

Termin realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2021

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych.

Beneficjentami zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Częstochowy, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Kontakt:  e-mail: biuro@psoni.pl, tel: 519 522 296

adres:  ul. Focha 71 a, Częstochowa