Flaga i godło Polski

ProjektŚwiadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w 2021 r.” dofinansowany w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 pod tytułem „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, poprzez zapwenienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy” ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

 
Całkowita wartość zadania: 20 900,00 zł
Wartość dofinansowania: 20 300,00 zł
 
Termin realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2021
 
Zadanie obejmuje do 200 godzin  specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy” ze środków z Funduszu Solidarnościowego
 
Informacje o zadaniu: tel.519 522 296, e-mail: biuro@psoni.czest.pl

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych.