PFRON logo

"Parasol" Centrum terapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Częstochowie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje projekt "Parasol" Centrum terapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Częstochowie

Czas trwania projektu: 01.01.2020-31.03.2023 r.
Cel projektu: Poprawa jakości życia i wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych.

Dofinansowany ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000201/12/D z dnia 31 sierpnia 2020r.

Działania: 1. Współpraca specjalistów: psycholog, terapeuci/pedagodzy.
2. Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu działania, opracowanie diagnozy psychologicznej dla każdego Beneficjenta.
3. Prowadzenie specjalistycznych form wsparcia dla Beneficjentów: trening z zakresu czynności w gospodarstwie domowym, muzykoterapia, arteterapia, trening umiejętności społecznych, ergoterapia, choreoterapia, spotkania z psychologiem, dogoterapia, terapia EEG Biofeedback.

Rekrutacja:

Projekt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, zamieszkałych w mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim.

Aplikacja zgłoszeń:
e-mail: msmolinska@psoni.localhost.pl
tel: 888 067 713
adres: ul. Dąbkowskiego 39/41, Częstochowa

Plakat dofinansowanie