Nuty
100 lecie powstań śląskich
Logotyp
Zadanie publiczne pt.: Zorganizowanie okolicznościowej edycji III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Podwórkowej
jako wydania specjalnego pod hasłem: „Ku pamięci Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do Polski” współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach
zadań publicznych w dziedzinie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Upowszechnianie (np. konkursy, warsztaty, festiwale
amatorskie, przeglądy, występy itp.) w 2022 r..
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie
realizuje zadanie publiczne pt.: Zorganizowanie okolicznościowej edycji III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Podwórkowej jako wydania specjalnego pod hasłem: „Ku pamięci Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do Polski” współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach zadań publicznych w dziedzinie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Upowszechnianie (np. konkursy, warsztaty, festiwale amatorskie, przeglądy, występy itp.) w 2022 r.

Celem zadania jest ochrona dziedzictwa kulturalnego – kultury i folkloru Górnego Śląska z jednoczesnym włączeniem osób
z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w kulturze, podniesienie ich kompetencji kulturalnych oraz zmniejszenie barier dostępu do kultury.

Grupa docelowa: ok 544 osób, w tym: dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunowie z 8 województw Polski (m.in. z województwa śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego).

Termin realizacji: 01.06.2022 r. – 31.12.2022 r. Informacje: tel. 721-984-240, e-mail: biuro@psoni.czest.pl
Harmonogram występów uczestników
 
Termin: 08.11.2022 r. godz. 10:00 – 15:00 
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa
 
10.15-10.20WTZ „Integracja” w Częstochowie ul. Olszowa 2
10.20-10.25OSW nr 5 w Częstochowie ul. Słowackiego 35
10.25-10.30ZSS nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie ul. Legionów 54
10.30-10.35WTZ „Nadzieja” w Nowym Sączu ul. Freislera 10
10.35-10.40WTZ Hutka ul. Długa 1
10.40-10.45PSONI Koło w Wolbromiu ul. Skalska 22
10.45-10.50Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 36
10.50-10.55WTZ Pionki ul. Leśna 3
10.55-11.00WTZ „Ognisko” w Pruszkowie ul. 3-Maja 56
11.00-11.05WTZ Bełchatów ul. Targowa 20a
11.05-11.105 DPS w Łodzi ul. Podgórna 2/14
11.10-11.15ŚDS „Tęcza” w Świdnicy ul. Słobódzkiego 28
11.15-11.20WTZ Warszawa ul.Deotymy 41
11.20-11.25WTZ Dankowice Drugie, Krzepice
11.25-11.30PŚDS w Stąporkowie ul. Staszica 6
11.30-11.35WTZ Biecz ul. Parkowa 1
11.35-11.40WTZ Mnichów, Jędrzejów
11.40-11.45WTZ w Świeszewie, Świercze
11.45-11.50ZSS nr 45 w Częstochowie ul. Czecha 15
11.50-11.55Fundacja „Twój Rozwój” w Częstochowie al. Pokoju 5
11.55-12.00WTZ Brzesko ul. Przemysłowa 18
12.00-12.05WTZ „JA – TY – MY” w Sochaczewie ul. Chodakowska 10
12.05-12.10ZSS nr 28 w Częstochowie ul. Św. Barbary 11/9
12.10-12.15ŚDS w Krzepicach ul. Częstochowska 1
12.15-12.20PSONI Koło w Piekarach Śląskich ul. Przyjaźni 48
12.20-12.25WTZ „Nowa Zorza” w Łodzi ul. Jerzego 12
12.25-12.30DPS dla dorosłych w Częstochowie ul. Wesoła 14
12.30-12.35WTZ w Miechowie ul. Sienkiewicza 24
12.35-12.40ŚDS w Wieluniu ul.Traugutta 40
12.40-12.45WTZ „Bądź z Nami” w Będzinie ul. Podłosie 10
12.45-12.50ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73
12.55-13.00WTZ „Uśmiech Dziecka” w Trzebini ul. Daszyńskiego 44-46
13.00-13.05DPS Zgromadzenia Braci Albertynów w Częstochowie ul. Św. Jadwigi 84/86
13.05-13.10WTZ Olesno ul. Dworcowa 13a
13.10-13.15DPS w Łodzi ul. Spadkowa 4/6
13.15-13.20WTZ Olkusz, ul. Gęsia 25
PFRON logo
Logotyp

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie
realizuje projekt p.t. „”Festiwal Piosenki Podwórkowej” – III edycja Ogólnopolska. Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim” współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces”
(konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

"Festiwal Piosenki Podwórkowej" - III edycja Ogólnopolska

„Festiwal Piosenki Podwórkowej - III edycja Ogólnopolska.
Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim.”

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • W Festiwalu mogą brać udział soliści i zespoły szkół oraz placówek specjalnych zamieszkali na terenie województwa: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego.
 • Uczestnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar z cyklu utworów podwórkowych.
 • Zapraszamy również uczestników/widzów wspierających swoich reprezentantów.
 • O zakwalifikowaniu się do udziału w Festiwalu, decyduje kolejność nadsyłania prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, liczba miejsc jest ograniczona.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem wolontariuszy.
 • Promocja projektu.
 • Rekrutacja uczestników.
 • Przygotowanie i wydruk materiałów poligraficznych.
 • Zaproszenie gościa specjalnego, jurorów oraz prowadzących festiwal.
 • Wynajem sali wraz z jej wyposażeniem, zorganizowanie poczęstunku dla uczestników oraz zakup nagród dla laureatów.
 • Przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Podwórkowej – Hala Sportowa Częstochowa,
  ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa,
  w dniu 08.11.2022 r.
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu.

Harmonogram działań merytorycznych projektu pn.:„Festiwal Piosenki Podwórkowej – III edycja Ogólnopolska” można pobrać  TUTAJ

Harmonogram występów uczestników
 
Termin: 08.11.2022 r. godz. 10:00 – 15:00 
Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa
 
10.15-10.20WTZ „Integracja” w Częstochowie ul. Olszowa 2
10.20-10.25OSW nr 5 w Częstochowie ul. Słowackiego 35
10.25-10.30ZSS nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie ul. Legionów 54
10.30-10.35WTZ „Nadzieja” w Nowym Sączu ul. Freislera 10
10.35-10.40WTZ Hutka ul. Długa 1
10.40-10.45PSONI Koło w Wolbromiu ul. Skalska 22
10.45-10.50Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 36
10.50-10.55WTZ Pionki ul. Leśna 3
10.55-11.00WTZ „Ognisko” w Pruszkowie ul. 3-Maja 56
11.00-11.05WTZ Bełchatów ul. Targowa 20a
11.05-11.105 DPS w Łodzi ul. Podgórna 2/14
11.10-11.15ŚDS „Tęcza” w Świdnicy ul. Słobódzkiego 28
11.15-11.20WTZ Warszawa ul.Deotymy 41
11.20-11.25WTZ Dankowice Drugie, Krzepice
11.25-11.30PŚDS w Stąporkowie ul. Staszica 6
11.30-11.35WTZ Biecz ul. Parkowa 1
11.35-11.40WTZ Mnichów, Jędrzejów
11.40-11.45WTZ w Świeszewie, Świercze
11.45-11.50ZSS nr 45 w Częstochowie ul. Czecha 15
11.50-11.55Fundacja „Twój Rozwój” w Częstochowie al. Pokoju 5
11.55-12.00WTZ Brzesko ul. Przemysłowa 18
12.00-12.05WTZ „JA – TY – MY” w Sochaczewie ul. Chodakowska 10
12.05-12.10ZSS nr 28 w Częstochowie ul. Św. Barbary 11/9
12.10-12.15ŚDS w Krzepicach ul. Częstochowska 1
12.15-12.20PSONI Koło w Piekarach Śląskich ul. Przyjaźni 48
12.20-12.25WTZ „Nowa Zorza” w Łodzi ul. Jerzego 12
12.25-12.30DPS dla dorosłych w Częstochowie ul. Wesoła 14
12.30-12.35WTZ w Miechowie ul. Sienkiewicza 24
12.35-12.40ŚDS w Wieluniu ul.Traugutta 40
12.40-12.45WTZ „Bądź z Nami” w Będzinie ul. Podłosie 10
12.45-12.50ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73
12.55-13.00WTZ „Uśmiech Dziecka” w Trzebini ul. Daszyńskiego 44-46
13.00-13.05DPS Zgromadzenia Braci Albertynów w Częstochowie ul. Św. Jadwigi 84/86
13.05-13.10WTZ Olesno ul. Dworcowa 13a
13.10-13.15DPS w Łodzi ul. Spadkowa 4/6
13.15-13.20WTZ Olkusz, ul. Gęsia 25