Projekt p.t. „ Klon” Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie. Edycja II współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu pn. „Możemy więcej ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2023), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie zaprasza dzieci oraz ich rodziców/opiekunów do udziału w projekcie „ Klon” Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie. Edycja II współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu pn. „Możemy więcej ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2023), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i sprawności dzieci i młodzieży, co spowoduje wzrost samodzielności uczestników w codziennym funkcjonowaniu oraz stymulację rozwoju.

Projekt obejmuje poniższe formy wsparcia:
1. Diagnoza
2. Terapia logopedyczna
3. Biofeedback
4. Terapia Snoezelen – sala doświadczeń świata
5. Terapia behawioralna
6. Terapia ręki
7. Trening umiejętności społecznych
8. Terapia psychologiczna
9. Rehabilitacja dziecięca

Projekt realizowany w terminie 01.04.24-31.03.2027 dla 75 dzieci w wieku 0 – 16 lat z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Miejsce realizacji:
Centrum INTEGRA, ul. Nowowiejskiego 14 w Częstochowie

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 34/ 387 29 90

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 21.03.-22.04.2024 roku.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze PSONI Koło w Częstochowie przy ul Nowowiejskiego 4.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Na komplet dokumentów składa się: 

Formularz rekrutacyjny KLON II

RODO Ochrona Danych Osobowych KLON II

Zgoda na wizerunek KLON II

oraz kopia ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRANOŚCI (oryginał do wglądu).

 

Wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów będą przyjmowane i rozpatrywane.