You are currently viewing Centrum Aktywizacji i Terapii Osób Niepełnosprawnych w Blachowni – Nabór

„Centrum Aktywizacji i Terapii Osób Niepełnosprawnych w Blachowni” – otwieramy nabór!

Ogłaszamy nabór do Projektu „Centrum Aktywizacji i Terapii Osób Niepełnosprawnych w Blachowni” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”.

– zajęcia są bezpłatne

– prowadzone będą przez profesjonalnych terapeutów

– przeznaczone są dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) zamieszkujących subregion północny woj. śląskiego tj. powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski. 

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 16.04.2024. Zajęcia odbywać się będą w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 15. 

Dokumenty można składać osobiście w Dziennym Domu Pomocy w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 15. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 602431198. 

Dokumenty tj. Formularz zgłoszeniowy, Zgoda na wykorzystanie wizerunku, Orzeczenie o niepełnosprawności, Oświadczenie RODO dostępne są na stronie: https://psoni.czest.pl/2023/01/11/centrum-aktywizacji-i-terapii-osob-niepelnosprawnych-w-blachowni/

Głównym celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) w trakcie projektu i po jego zakończeniu poprzez nabycie przez beneficjentów kompetencji i umiejętności niezbędnych do zwiększania ich samodzielności. Cel osiągnięty będzie w wyniku prowadzenia wieloprofilowej rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej realizowanej poprzez różne formy zajęć terapeutycznych. 

Projekt obejmuje poniższe formy wsparcia:

  1. Diagnoza
  2. Terapia psychologiczna
  3. Arteterapia
  4. Muzykoterapia
  5. Zajęcia z elementami teatroterapii
  6. Zajęcia ogólnousprawniające
  7. Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-słuchowej
  8. Terapia kuchenna
  9. Masaż relaksacyjny
  10. Ergoterapia