Zapraszamy do naszych aktualnych wydarzeń!

W naszych placówkach dzieje się… na okrągło!

Oprócz codziennych zajęć, jakie prowadzimy w naszych ośrodkach, powstają nowe projekty i wydarzenia, które mają na celu normalizację faktu, że osoby z niepełnosprawnościami są częścią naszego społeczeństwa.

W celu podjęcia kroków społeczno-prawnych, powstała strona znamprawo.pl, której celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości praw zagrożonych dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami wśród przedstawicieli JST i instytucji im podległych, NGO, liderów społecznych oraz samych osób z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem w subregionie północnym województwa śląskiego. Działania realizowane w ramach projektu kładą nacisk na promocję i szerzenie wiedzy na temat przepisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z dnia 13 grudnia 2006 r oraz Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.