AOON
Asystencja osobista_plakat

Nic o NAS bez NAS!

Poznaj wszystkie postulaty i propozycje rozwiązań, gwarantujących osobom z niepełnosprawnością realizację prawa do wolności oraz niezależnego życia.

Asystencja osobista daje osobom z niepełnosprawnościami gwarancję godnego życia. Nie polega na wyręczaniu, opiece, czy spędzaniu wolnego czasu, lecz wspieraniu osób z niepełnosprawnością w samodzielnym życiu. To podążanie za jego potrzebami i pomoc w samorealizacji. Konstytucyjne prawo do decydowaniu o swoim życiu to jedno z podstawowych praw. Daje człowiekowi wolność i poczucie samostanowienia. Decydowanie o sobie pozwala także na branie pełnego udziału w życiu społecznym.

Kampania „Tak dla niezależnego życia” ma na celu budowanie świadomości wśród społeczeństwa, iż osoby z niepełnosprawnościami mogą być niezależne. Dzięki asystencji osobistej mogą realizować swoje potrzeby na dotychczas niedostępnych płaszczyznach życia.

DO POBRANIA: