Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej logo

Zadanie realizowane w ramach Programu 
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2024

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Informujemy, iż w 2024 roku rusza kolejna edycja programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

W przypadku chęci do jego przystąpienia, zapraszamy do składania wniosków od dnia 03.01.2024 w godzinach między 8.00 a 14.00.

Każdy wniosek musi składać się z następujących dokumentów: karty zgłoszeniowej, klauzuli RODO oraz kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty należy pobrać na tej stronie, poniżej:

DO POBRANIA (kliknij w poniższe przyciski):

Przyjmowane i rozpatrywane będą wyłącznie wnioski zawierające komplet dokumentów, czyli „Kartę zgłoszeniową”, „Klauzulę RODO” oraz ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

plakat-asystentura-miasto