PFRON logo

Projekt:  p.t.: „Centrum Aktywizacji i Terapii Osób  Niepełnosprawnych w Blachowni” w ramach konkursu PFRON 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” dofinansowany ze środków PFRON  na podstawie umowy nr ZZO/000256/12/D z dnia 21 kwietnia 2022 r. o zlecenie realizacji zadań  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie
zaprasza osoby dorosłe do udziału w projekcie p.t.: „Centrum Aktywizacji i Terapii Osób  Niepełnosprawnych w Blachowni” dofinansowany ze środków PFRON  w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” o zlecenie realizacji zadań  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) w trakcie projektu i po jego zakończeniu poprzez nabycie przez beneficjentów kompetencji i umiejętności niezbędnych do zwiększania ich samodzielności. Cel osiągnięty będzie w wyniku prowadzenia wieloprofilowej rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej realizowanej poprzez różne formy zajęć terapeutycznych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) zamieszkujących subregion północny woj. śląskiego tj. powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski.

 

Projekt obejmuje poniższe formy wsparcia:

  1. Diagnoza
  2. Terapia psychologiczna
  3. Arteterapia
  4. Muzykoterapia
  5. Zajęcia z elementami teatroterapii
  6. Zajęcia ogólnousprawniające
  7. Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-słuchowej
  8. Terapia kuchenna
  9. Masaż relaksacyjny
  10. Ergoterapia

 

Projekt realizowany w terminie 01.01.2022.-31.03.2025.  Adres: Blachownia ul. Sienkiewicza 15

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 798 926 582 (od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 15).

Materiały do pobrania: