Centrum dzwoni

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje projekt pn.”Centrum Dzwoni”- Centrum Doradztwa Zawodowego  i Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością Edycja II. Projekt ten jest realizowany w terminie od stycznia 2018r. do marca 2020r. i jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu pn.”Samodzielni i skuteczni”: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Projekt „Centrum Dzwoni” przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym: głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi w wieku 18-55r.ż z terenu powiatu Częstochowskiego, Myszkowskiego, Kłobuckiego oraz Lublinieckiego. Głównym celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych tych osób. Dla  każdej osoby biorącej udział w projekcie , dzięki współpracy takich specjalistów jak :doradca zawodowy, psycholog czy trener pracy , powstaje indywidualny plan drogi życiowej i zawodowej, prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo i pośrednictwo pracy