PFRON logo
logo Częstochowa
logo PSONI czarne

Projekt p.t. „ Festiwal Piosenki Podwórkowej – IV edycja Ogólnopolska. Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu pn. 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31-10-2022, ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

"Festiwal Piosenki Podwórkowej" - IV edycja Ogólnopolska

„Festiwal Piosenki Podwórkowej – IV edycja Ogólnopolska.
Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim.”

Termin realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • W Festiwalu mogą brać udział soliści i zespoły szkół oraz placówek specjalnych zamieszkali na terenie województwa: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego.
 • Uczestnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar z cyklu utworów podwórkowych.
 • Zapraszamy również uczestników/widzów wspierających swoich reprezentantów.
 • O zakwalifikowaniu się do udziału w Festiwalu, decyduje kolejność nadsyłania prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, liczba miejsc jest ograniczona.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem wolontariuszy.
 • Promocja projektu.
 • Rekrutacja uczestników.
 • Przygotowanie i wydruk materiałów poligraficznych.
 • Zaproszenie gościa specjalnego, jurorów oraz prowadzących festiwal.
 • Wynajem sali wraz z jej wyposażeniem, zorganizowanie poczęstunku dla uczestników oraz zakup nagród dla laureatów.
 • Przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Podwórkowej – Hala Sportowa Częstochowa,
  ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa,
  w dniu
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu.