PFRON logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie  realizuje projekt p.n.:

„Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja Sensoryczna. Edycja 4.”

Dofinansowany ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000261/12/D z dnia 21 kwietnia 2022r.

 

Czas trwania projektu: 01.01.2022-31.03.2025 r.
Cel projektu: Poprawa jakości sprawności sensoryczno-motorycznej 35 dzieci niepełnosprawnych w wieku 2-16 lat, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowa, powiatu myszkowskiego i kłobuckiego w terminie 01.04.2022-31.03.2025 co spowoduje zwiększenie samodzielności dzieci w codziennym funkcjonowaniu oraz stymulację rozwoju.

Formy wsparcia: diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej.

Rekrutacja:

Projekt przeznaczony  dla dzieci w wieku: 2 – 16 lat z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z terenu powiatu: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja drogą elektroniczną lub bezpośrednio.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel.  509 381 391

oraz pod adresem e-mail:  dyrektor@psoni.czest.pl

Miejsce realizacji: Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 14

Materiały do pobrania:

Plakat Dofinansowano ze środków PFRON