KLUB ŚRODOWISKOWY PARASOL

Klub  Środowiskowy „Parasol” prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób           z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie działa nieprzerwalnie od 2000r.    Jest przeznaczony dla podopiecznych i członków Stowarzyszenia. Początkowo swoją siedzibę miał w Częstochowie  przy ul. Waszyngtona natomiast od 2016r.  uczestnicy spotykają się na zajęcia w lokalu przy ul. Dąbkowskiego 41. Działalność Klubu obejmuje niesienie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Uczestnicy na zajęciach doskonalą umiejętności m.in. samoobsługi, funkcjonowania w środowisku lokalnym czy komunikacji społecznej. Uczęszczają także w zajęciach pływackich na basenie. Dzięki wsparciu sponsorów i organizatorów klubowicze mają możliwość czynnego uczestnictwa             w życiu kulturalnym miasta. W ramach zajęć popołudniowych podopieczni odwiedzają muzea, teatr jak również filharmonie. Wykwalifikowana kadra pedagogów przy czynnej współpracy z wolontariuszami prowadzi  zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, prowadzone są pogadanki jak również popołudnia tematyczne. Klub jest czynny pięć dni        w tygodniu, wg harmonogramu:

– poniedziałek od 14.30 do 18.30,
– wtorek- basen
– środa od 15.00 do 19.00,
– czwartek od 14.30 do 18.30
– piątek od 14.00 do 18.00.

 
Klub środowiskowy „Parasol” dofinansowany jest z budżetu  Gminy Miasta Częstochowy.

Spacer pod parasolami