Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 2.”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Częstochowie):
Biuro Projektu czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00
ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa
e-mail: psoni@o2.pl
tel.: 605 375 612

Biuro Partnera Projektu (Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta
Blachnik-Gęsiarz):
Biuro Partnera Projektu czynne codziennie w godzinach 10:00-19:00
ul. Limanowskiego 15/4, 42-207 Częstochowa
e-mail: proefecto@gmail.com
tel.: 500 058 940