Logotyp Znam Prawo Mam Wybór

„Znam prawo – mam wybór” to  projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  Stanowi kompleksową ofertę możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w subregionie północnym województwa śląskiego.

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnościami, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, organizacje pozarządowe,  liderzy społeczni oraz wszystkie grupy nieformalne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu, które chcą przeciwdziałać dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

Jeśli należysz do którejkolwiek w powyższych grup i potrzebujesz:

  • wsparcia, które umożliwi Ci aktywne funkcjonowanie w lokalnej społeczności otwartej na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami,
  • rozwijania kompetencji, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami właściwy poziom profesjonalnej obsługi i pomocy, wzmocnienia swojej
  • obecności, działań i wpływu w lokalnej społeczności na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami,
  • nawiązania lub wzmocnienia relacji z innymi instytucjami/organizacjami,

 

to projekt dla Ciebie!

Nasze działania będą odbywały się w pięciu głównych modułach: 

SZKOLENIA

Przekażemy Wam wiedzę i umiejętności z zakresu praw i obowiązków względem osób z niepełnosprawnościami, które będą przydatne w działalności Waszej instytucji/organizacji.

SIEĆ WSPÓŁPRACY

Będziemy budować sieci współpracy w ramach Rady Społecznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz pomożemy Wam rozwijać potencjał Waszej instytucji/organizacji i sprawniej działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

MAPA DOSTĘPNOŚCI

Pokarzemy Wam miejsca stosowania dobrych praktyk zwalczających dyskryminację osób z niepełnosprawnościami.

KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

Umożliwimy Wam kontakt z ekspertami wyspecjalizowanymi w poradnictwie na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

BAZA WIEDZY

Będziemy udostępniać Wam wszystkie przydatne materiały z zakresu współpracy, praw i obowiązków, wymogów prawnych i stosowanych rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji uzyskasz na stronie www.znamprawo.pl