Projekt obejmuje: 
1. Strefa reporterska:
–   Warsztaty praca przed kamerą;
– Warsztaty rola dźwiękowca;
– Warsztaty rola oświetleniowca;
– Warsztaty rola scenografa;
– Warsztaty rola charakteryzatora;
2. Strefa filmowa
– Warsztaty z zakresu filmu;
– Prowadzenie kanału YT;
3. Strefa redaktora:
– warsztaty dziennikarskie;
– Warsztaty z języka migowego dla podopiecznych i opiekunów; 
4. Strefa Rzecznika społecznego na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
 
Termin realizacji projektu: 01.06.2021-31.12.2021 r. 
Logo NOWE FIO