FESTIWAL PIOSENKI PODWÓRKOWEJ

Po raz pierwszy Festiwal Piosenki Podwórkowej został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 2009 r. Początkowo impreza miała zasięg lokalny i była organizowana na „częstochowskim podwórku”, jednak     z czasem okazało się, że chętnych jest tak wielu, że Festiwal przerodził się w imprezę o  charakterze ponadregionalnym , w którym udział biorą placówki i szkoły specjalne nie tylko  z terenu miasta Częstochowy ale i z wielu innych województw: min. małopolskiego, świętokrzyskiego czy łódzkiego. Uczestnikami Festiwalu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową czy zaburzeniami psychicznymi, których występy ocenia profesjonalne jury. Głównym celem imprezy jest możliwość zaprezentowania umiejętności wokalnych, tanecznych i muzycznych osób niepełnosprawnych jak również wspólna zabawa. Mamy nadzieję, iż Nasz Festiwal będzie cieszyć się coraz większym zainteresowaniem i już wkrótce przerodzi się w imprezę o charakterze ogólnopolskim.

zdjęcie festiwal 1
Festiwal