„Dofinansowano ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w okresie 18.10.2023 r. – 15.12.2023 r. realizuje zadanie p.n. „Niepełnosprawni – pełnosprawni w życiu społecznym i kulturalnym”