You are currently viewing Integracja Sensoryczna. Nabór do 4 edycji

Integracja sensoryczna część 4 - otwieramy nabór!

Ogłaszamy nabór na zajęcia Integracji Sensorycznej w roku 2024/2025. 

– zajęcia są BEZPŁATNE

– prowadzone będą przez profesjonalnych, certyfikowanych terapeutów

– przeznaczone są dla dzieci w wieku 2-16 r.ż., posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 


Chętnych prosimy o dostarczenie maksymalnie do dnia 25 marca 2024 roku dokumentów zgłoszeniowych, tj.:

  • Karty kwalifikacyjnej,
  • Orzeczenia o niepełnosprawności
  • Oświadczenia RODO

dostępnych na stronie https://psoni.czest.pl/2023/01/11/integracja-sensoryczna-edycja-iv/ 

Dokumenty można składać osobiście w biurze PSONI Koło w Częstochowie przy ul Nowowiejskiego 4  lub przesłać drogą elektroniczną na adres dyrektor@psoni.czest.pl

Zajęcia odbywać się będą w sali przy ul. Nowowiejskiego 14 

Czym jest integracja sensoryczna?

Metoda integracji sensorycznej jest jednym z narzędzi stosowanych w pracy z dziećmi, które mogą mieć trudności w zakresie umiejętności ruchowych, nadpobudliwości psychoruchowej, nadwrażliwości sensorycznej, problemów szkolnych lub problemów z koncentracją.

Jak wygląda terapia sensoryczna dla dzieci?

Terapia SI zwykle przybiera formę zabawy. Przykładowo, jest to huśtanie się na hamaku, zabawa piłką, zabawkami o różnych fakturach i kolorach, lepienie kształtów z masy plastycznej itp. Ćwiczenia poprzez zabawę służą stymulacji mózgu i układu nerwowego dziecka, tak aby nauczyło się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne pochodzące z różnych wrażeń zmysłowych.

Jakich rezultatów można się spodziewać?

Celem zajęć jest przede wszystkim poprawa sprawności fizycznej, koordynacji psychoruchowej i rozwoju sfery emocjonalnej dziecka. Na skutek prowadzonej terapii poprawia się koncentracja oraz rozwijają zmysły: równowagi, wzroku, słuchu oraz dotyku. Integracja sensoryczna wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, dzięki oswojeniu go ze światem zewnętrznym i nauce prawidłowych reakcji na wrażenia zmysłowe. Dzięki regularnym i profesjonalnie prowadzonym ćwiczeniom pozbywa się wielu lęków, które są przeszkodą  w codziennym funkcjonowaniu. 

W naszej Placówce zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych, certyfikowanych terapeutów, z udziałem profesjonalnego wyposażenia.

Serdecznie zapraszamy!