logo śląskie
100-lecie powstań śląskich
Logotyp

Zadanie publiczne pt.: Zorganizowanie okolicznościowej edycji: II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Podwórkowej jako wydania specjalnego pod hasłem: „Rok 2021 Rokiem Górali w województwie śląskim” współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2021 r.

"Festiwal Piosenki Podwórkowej" - II edycja Ogólnopolska

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje zadanie publiczne pt.: Zorganizowanie okolicznościowej edycji: II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Podwórkowej jako wydania specjalnego pod hasłem: „Rok 2021 Rokiem Górali w województwie śląskim” współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2021 r.

Celem zadania jest ochrona dziedzictwa kulturalnego – kultury i folkloru góralskiego i jednocześnie włączenie osób z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w kulturze, podniesienia ich kompetencji kulturalnych oraz zmniejszenia barier dostępu do kultury.

Grupa docelowa: dzieci, młodzież, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunowie z różnych województw Polski (m.in.: śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego)

Termin realizacji: 01.06.2021 – 31.12.2021

Informacje: tel. 519 522 296, e-mail: biuro@psoni.czest.pl

Festiwal Piosenki Podwórkowej
Nuty

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie
realizuje projekt p.t. „”Festiwal Piosenki Podwórkowej”-II edycja Ogólnopolska. Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim.” współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

„Festiwal Piosenki Podwórkowej”-II edycja Ogólnopolska. Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim

Termin realizacji: 01 czerwca 2021 r.-31 grudzień 2021 r.

 

                                           PSONI Koło w Częstochowie 

PSONI logo
PFRON logo

Informacje: tel. 519 522 296