PROO logotypy

Zadanie „Pomocna dłoń – interwencyjne wsparcie” finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Wartość dofinansowania: 6 800,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 6 800,00 zł

W ramach zadania zakupiona została centrala telefoniczna umożliwiająca rozbudowanie infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawienie efektywności funkcjonowania Stowarzyszenia. Dzięki centrali zainteresowany rozmówca może skontaktować się bezpośrednio z działem realizującym konkretne formy wsparcia bądź przekierowany do odpowiedniego pracownika.

Centrala telefoniczna zakupiona została z zadania „Pomocna dłoń – interwencyjne wsparcie” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030