Centrum dzwoni

Centrum dzwoni Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje projekt pn.”Centrum Dzwoni”- Centrum Doradztwa Zawodowego i Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością Edycja II.Projekt ten jest realizowany…

Czytaj dalejCentrum dzwoni

Bezpieczne WTZ

projekt grantowy pn.:„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Granty przeznaczone są  na pokrycie kosztów zakupu…

Czytaj dalejBezpieczne WTZ

Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 2

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 2.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja Kontakt Klauzula informacyjna Informacje o projekcie Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu…

Czytaj dalejNiepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 2