logo Częstochowa
logo PSONI czarne

Zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: przedsięwzięcie p.n.” Festiwal Piosenki Podwórkowej -V edycja ogólnopolska”.

„Festiwal Piosenki Podwórkowej - V edycja ogólnopolska

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje zadanie publiczne pt.: Festiwal Piosenki Podwórkowej -V edycja ogólnopolska

Zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Celem zadania jest wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną w dziedzinie życia artystycznego. Promowanie i prezentacja twórczości wokalnej, muzycznej osób z niepełnosprawnością w ujęciu ogólnopolskim. Promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w dziedzinie życia artystycznego.


Grupa docelowa to dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością, głównie intelektualną oraz ich opiekunowie z 8 województw Polski (m.in. z województwa śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego).


Termin realizacji: 06.05.2024 r. – 31.12.2024 r. 

Informacje: tel. 34 387 29 90, e-mail: festiwal@psoni.czest.pl