Częstochowa, listopad 2021 r.

SPRAWOZDANIE

18 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Dla Rozwoju oraz Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Data ta nie była przypadkowa, dwa dni wcześniej odbył się bowiem w Hali Sportowej Częstochowie II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej. Uczestniczyło w nim blisko 600 osób. Byli to przedstawiciele szkół, ośrodków wsparcia, a także instytucji i stowarzyszeń zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami. Listopadowe spotkanie rozpoczęło się więc od podsumowania wydarzenia, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Fundacji Dla Rozwoju. Podkreślano fakt, że najistotniejszy jest tu walor integracyjny i edukacyjny. Ten festiwal zmienia sposób postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Scena, możliwość pokazania swojego zapału, zaangażowania, talentu, pozwala przełamać uczestnikom wiele stereotypów. Organizacja wydarzeń kulturalnych jest więc jednym z priorytetów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Podobny walor integracyjny ma również Klub Seniora, który z powodzeniem prowadzi w Częstochowie Fundacja Dla Rozwoju. Beneficjentami są tu również osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Organizowane w ramach klubu spotkania nadają cel ich życiu, dostarczają powodu do tego, by wyjść z domu, poznać nowe osoby, rozwijać zainteresowania i pasje. Pomaga to w walce także z innym problemem, który sygnalizuje fundacja. To umiejętność korzystania z pomocy innych, przed którym wiele osób z niepełnosprawnością się broni. W grupie, w przyjaznej atmosferze, łatwiej przełamać tego typu lęki.

Podczas spotkania poruszony został także temat aktywizacji społeczno-zawodowej, którą zajmuje się Fundacja Dla Rozwoju. Niestety, problem z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością intelektualną, nadal jest poważny. Barierę stanowią tu przede wszystkim obawy pracodawców co do tego, czy pracownik z niepełnosprawnością intelektualną będzie wywiązywał się z powierzonych zadań, czy będzie osobą, na którą można liczyć. Koszty zatrudnienia są wysokie, więc pracodawcy patrzą przede wszystkim na wydajność pracownika. Dodatkowo takie zatrudnienie wiąże się też ze zmianami organizacyjnymi, bo osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają siedmiogodzinny czas pracy. Dobre chęci i zapał, często przekreślają możliwości psychofizyczne beneficjentów, oferty muszą być więc dobierane bardzo indywidualnie. Niestety, takich propozycji straży i zatrudnienia ciągle brakuje, Fundacja Dla Rozwoju pomaga więc pracodawcom w pozyskiwaniu dopłat na uruchamianie specjalnych miejsc pracy. Pokłada nadzieję, że takie ułatwienia przełożą się na rozwój rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami.