Dokumenty do pobrania:

DO POBRANIA dla „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja miasto 2023

Karta realizacji – opieka wytchnieniowa miasto 2023

Oświadczenie_ZUS

DO POBRANIA dla „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja miasto 2023

Karta realizacji – asystentura miasto 2023

Oświadczenie_ZUS

Harmonogramy do pobrania: