Projekt p.t. „ Klon” Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie współfinansowany przez
PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie
wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie
zaprasza dzieci oraz ich rodziców/opiekunów do udziału w projekcie „Klon” Centrum Terapii dla
Dzieci i Młodzieży w Częstochowie współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu
pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020),
ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i sprawności dzieci i młodzieży, co spowoduje
wzrost samodzielności uczestników w codziennym funkcjonowaniu oraz stymulację rozwoju.
Projekt obejmuje poniższe formy wsparcia:
1. Diagnoza
2. Terapia logopedyczna
3. Biofeedback
4. Terapia Snoezelen – sala doświadczeń świata
5. Terapia behawioralna
6. Terapia ręki
7. Trening umiejętności społecznych
8. Terapia psychologiczna
9. Rehabilitacja dziecięca

Projekt realizowany w terminie 01.01.2021-31.03.2024

dla 75 dzieci w wieku 0 – 18 lat z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są na maila:
integra@psoni.localhost.pl
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 695 765 201 (od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 15).

Serdecznie Zapraszamy!

 

KLON_Regulamin

KLON_RODO

KLON_formularz_rekrutacyjny_Pokonamy_bariery

Zgłoszenia przyjmowane są na maila:
integra@psoni.localhost.pl


Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 695 765 201 (od poniedziałku do piątku od godz.7 do 15).

KLON_RODO

KLON_Regulamin

KLON_formularz_rekrutacyjny_Pokonamy_bariery

Plakat Klon