Logo Fundusze Europejskie

projekt grantowy pn.:

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Granty przeznaczone są  na pokrycie kosztów zakupu środków  ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z  niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

PSONI Koło w Częstochowie otrzymało granty realizowane w terminie 01.09.2020r.-31.12.2020r. :

na podstawie umowy:

  • nr UEB/000014/12/D z dnia 12.11.2020r. dot. Umowy z Pfron nr ZZO/000170/12/D z dnia 11.06.2019
  • nr UEB/000015/12/D z dnia 12.11.2020r. dot. Umowy z Pfron nr ZZO/000154/12/D z dnia 17.04.2019
  • nr UEB/000044/12/D z dnia 12.11.2020r. dot. Umowy z Pfron nr ZZO/000201/12/D z dnia 31.08.2020.