PFRON logo
logo PSONI czarne

Projekt p.t. „Festiwal Piosenki Podwórkowej – V edycja Ogólnopolska. Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu pn. „Możemy więcej ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2023), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

„Festiwal Piosenki Podwórkowej - V edycja Ogólnopolska. Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim.”

Termin realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.12.2024 r.

Celem zadania jest wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną w dziedzinie życia artystycznego. Promowanie i prezentacja twórczości wokalnej, muzycznej osób z niepełnosprawnością w ujęciu ogólnopolskim. Promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w dziedzinie życia artystycznego.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • W Festiwalu mogą brać udział zespoły z Przedszkoli, Szkół, Placówek Specjalnych, Domów Dziennego Pobytu, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej zamieszkujące na terenie województwa: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego.
 • Uczestnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar zgodnie z tematyką Festiwalu.
 • Zapraszamy również uczestników/widzów wspierających swoich reprezentantów.
 • O zakwalifikowaniu się do udziału w Festiwalu, decyduje kolejność nadsyłania prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, liczba miejsc jest ograniczona.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem wolontariuszy.
 • Promocja projektu.
 • Rekrutacja uczestników.
 • Przygotowanie i wydruk materiałów poligraficznych.
 • Zaproszenie gościa specjalnego, jurorów oraz prowadzących festiwal.
 • Wynajem sali wraz z jej wyposażeniem, zorganizowanie poczęstunku dla uczestników oraz zakup nagród dla laureatów.
 • Przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Podwórkowej – Hala Sportowa Częstochowa,
  ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa,
  w dniu 16.10.2024 r.
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu.