Dokumenty do pobrania:

DO POBRANIA dla „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2023

ZALACZNIK-NR-4-KARTA REALIZACJI

Oświadczenie_umowa_wzor_2023

DO POBRANIA dla „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023

ZALACZNIK-NR-4-karta realizacji

Oświadczenie_umowa_wzor_2023

Harmonogramy do pobrania: