POLSKA BIEGA

Impreza Polska Biega organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie od 2011r i jest odpowiedzią na ogólnopolską akcję  propagującą bieganie Polska Biega. Impreza biegowa organizowana jest co roku w Jasnogórskim Parku im. Stanisława Staszica  w Częstochowie a udział w niej biorą dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z różnych szkół i placówek specjalnych z terenu miasta Częstochowy oraz mieszkańcy miasta w różnym wieku. Przed docelową imprezą PSONI Koło w Częstochowie organizuje na terenie Częstochowskiego Centrum dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi treningi przygotowujące do startu jak również warsztaty sportowe min. zajęcia taneczne z zumby, zajęcia z yogi czy też aerobik. Zawody biegowe odbywają się w trzech kategoriach sprawności: sprawni, mniej sprawni i na wózkach. Celem naszego sportowego przedsięwzięcia jest aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu , kreowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych jak również integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Polska Biega

Zapraszamy do fotorelacji z naszego wydarzenia: