PSONI

Koło w Częstochowie

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie Stowarzyszeniu 1% podatku. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na statutową działalność Stowarzyszenia. Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin