PSONI

Koło w Częstochowie

Działamy na rzecz wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych intelektualnie

KRS 0000094246

numer konta: 44 2030 0045 1110 0000 0241 3740

jak pomagamy?

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw
człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

 Na pomoc i wsparcie mogą liczyć:

Osoby niepełnosprawne intelektualnie

i ich rodziny

Niepełnosprawni intelektualnie
do 18 lat

Niepełnosprawni intelektualnie
pow. 18 lat

Niepełnosprawni intelektualnie
pow. 24 lat

Niepełnosprawni
pow. 60 lat

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PROJEKTU znam prawo

Jak działamy?

realizujemy projekty

Jak działamy?

realizujemy projekty

zostań członkiem naszego stowarzyszenia

aktualności