Daj sobie pomóc

W ramach działań prowadzonych przez PSONI powstały programy wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 24-go roku życia.

Projekty mają na celu wsparcie Beneficjentów w radzeniu sobie w dorosłym życiu poprzez zwiększenie samodzielności, poprzez troskę i dbałość o swoje potrzeby, radzenie sobie w codziennych sytuacjach oraz aktywizację zawodową. Uczestnicy programu biorą także udział w różnego rodzaju, aktywizujących i integracyjnych zajęciach, zabawach oraz imprezach. 

Aktualnie realizowane są projekty:

Nasz dom naszą szansą

Niepełnosprawni – pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3

Centrum dzwoni III

Życie to sztuka filmowa

Nasze stowarzyszenie zajmuje się także asystenturą i opieką wytchnieniową.

 

Jesteśmy tu, by pomagać! Zgłoś się do jednego z naszych: projektów