Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Celem realizowanego projektu Życie to sztuka Filmowa – Moje emocje jest wyrównanie szans, integracja ze środowiskiem i zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego dla 45 osób z niepełnosprawnością. Ponadto, celem jest także edukacja 10 opiekunów faktycznych
oraz 10 wolontariuszy, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy i powiatu Częstochowskiego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną takie działania jak:

1. Strefa reporterska:
– Warsztaty praca przed kamerą;
– Warsztaty rola dźwiękowca;
– Warsztaty rola oświetleniowca;
– Warsztaty rola scenografa;
– Warsztaty rola charakteryzatora;
2. Strefa filmowa
– Warsztaty z zakresu filmu;
– Prowadzenie kanału YT;
3. Strefa redaktora:
– warsztaty dziennikarskie;
– Warsztaty z języka migowego dla podopiecznych i opiekunów; 
4. Strefa Rzecznika społecznego na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
 
Realizowane zajęcia w dużej mierze będą polegały na praktycznych ćwiczeniach z zakresu działalności reporterskiej, filmowej oraz edukacyjnej. 
 
Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu aktywności w życiu społecznym i umiejętności praktycznych jego uczestników.
 
NIW Nowe FIO logo