Częstochowa, wrzesień 2021 r.

SPRAWOZDANIE

W dniu 8 września 2021 r. odbyło się spotkanie Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Częstochowie. Podczas niego przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie poruszyli temat dotyczący konieczności utworzenia w naszym mieście stanowiska Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Osoba ta reprezentowałaby interesy tych, którzy sami nie mogą ich bronić. Poruszałyby najbardziej problematyczne kwestie, zwracała uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, sygnalizowała na bieżąco, jeśli dojdzie do sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Jej zadaniem byłoby sprawienie, żeby mieszkańcom  naszego miasta wymagającym szczególnego wsparcia, żyło się lepiej. Dotyczy to zresztą nie tylko samych osób z niepełnosprawnością, ale również ich otoczenia.

Kolejnym tematem, który podjęto podczas wrześniowego spotkania, było zwiększenie dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wprowadzanie w instytucjach kultury podjazdów, oznakowań oraz innych udogodnień dla osób niewidomych czy słabowidzących, a także poruszających się na wózkach inwalidzkich stało się pewnym standardem (choć nie zawsze oczywiście realizowanym), nadal brakuje jednak rozwiązań, które ułatwią dostęp do propozycji kulturalnych osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród pomysłów, które zmieniłyby zaistniałą sytuację, zasugerowano organizowanie podczas festynów czy różnorodnych wydarzeń kulturalnych specjalnych stoisk– tam prezentowane byłyby np. spektakle, animacje czy inne formy sensoryczne przekazu sztuki oraz uwrażliwiania artystycznego. Podobne rozwiązania mogłyby wdrożyć muzea, galerie sztuki, biblioteki itp.

Przewodniczący Rady zadeklarował zgłoszenie problemu i zapotrzebowania na takie działalności do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy. Zgłoszeniu towarzyszyć ma prośba o uwzględnienie w planach dotyczących organizacji przyszłych wydarzeń kulturalnych potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.