III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej

Po raz trzeci, 8 listopada spotkaliśmy się na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Podwórkowej. W gościnnych progach częstochowskiej Hali Sportowej ponad 800 osób bawiło się przez kilka godzin, oklaskując 38 zespołów reprezentujących Domy Pomocy Społecznej, Szkoły specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia i Fundacje z całego kraju.
Na scenie wystąpiło ponad 250 osób, a uczestnicy podziwiali kunszt, aranżacje i pomysłowość niepełnosprawnych artystów.
Realizacja festiwalu możliwa była dzięki dofinansowaniu przez PFRON, Gminę Miasto Częstochowa, Województwo Śląskie oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.