Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie  jest organizacją pozarządową, która swoją działalność prowadzi od 1963r. a od 14 lutego 2007r jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego. W 1966 roku staraniem częstochowskiego Koła powstała pierwsza w województwie katowickim i jedna z pierwszych w Polsce Szkoła Życia, początkowo jako Filia Szkoły Podstawowej nr.23. Od stycznia 1968 roku uzyskała status odrębnej placówki edukacyjnej z siedzibą przy ulicy Pułaskiego, która funkcjonowała pod tym adresem do roku 2006 a obecnie jako Zespół Szkół Specjalnych nr.45 prowadzi działalność przy ulicy Czecha. W 1983 r. dzięki staraniom Koła rozpoczęło działalność pierwsze w naszym mieście przedszkole dla dzieci specjalnej troski przy ulicy Słowackiego- obecnie działające jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr.5. Dekadę później w 1993r. powstał Dom Dziennego Pobytu przy ulicy Focha, co było milowym krokiem do zapewnienia komplementarnej opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Powołanie do życia Domu Dziennego Pobytu to w dużej mierze efekt współpracy i starań Pani Zofii Gogulskiej przewodniczącej Koła, Pani Zofii Pomes Dyrektor Częstochowskiego MOPSu oraz Pani Barbary Głąb.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie od 2011r. realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków publicznych Urzędu Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, od 2013r. Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie a od 2014 r. w/w placówki połączono i istnieją jako publiczne zadanie zlecone – Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. W ramach Centrum funkcjonują:

  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który zapewnia opiekę dzienną, rewalidację, terapię, rehabilitację z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii dla 45 dorosłych mieszkańców Częstochowy z niepełnosprawnością intelektualną
  • Hostel dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi zapewniający krótkotrwałą, całodobową opiekę dla mieszkańców Częstochowy w sytuacjach kryzysowych
  • Mieszkania chronione wspierane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w celu readaptacji społecznej i zawodowej tych osób
  • Gabinety rehabilitacyjne usprawniające dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Częstochowy