Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje zadanie pn. „Chińczyk to dobra zabawa! – poprawa sprawności psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami” organizując  I Częstochowskie Mistrzostwa Gry w Chińczyka .

Zadanie dofinansowano ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego.

Termin realizacji 01.11.2022 – 15.12.2022

Głównym celem zadania jest pobudzenie aktywności fizycznej oraz integracja 64 osób z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych), promocja aktywnego , zdrowego spędzania wolnego czasu i popularyzacja gry w Chińczyka.

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 11719 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego wynosi 10.000 zł.