Logo Wspieramy Ukrainę

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje projekt „Interwencyjne zaopatrzenie, pomoc w integracji, sprzęt dla osób niepełnosprawnych, utrzymania uchodźców z Ukrainy” finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 r. -30.09.2022 r.

Celem projektu jest podstawowa pomoc dla uchodźców z Ukrainy – rodzin z dziećmi lub osobami dorosłymi z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością intelektualną  poprzez zapewnienie tymczasowych warunków bytowych, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, pakietów medycznych oraz pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością i integracji, tłumacza, psychologa, rehabilitanta i lekarzy specjalistów.