DZIEŃ GODNOŚCI

W ramach „Europejskiego dnia walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych” Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie od 1999 roku organizuje na terenie miasta Częstochowy  „Dzień Godności”.

Jest to niezwykłe wydarzenie, które zrzesza i integruje osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziców czy opiekunów ze społecznością miejską, władzami miasta oraz artystami. Głównym celem „Dnia Godności” jest walka z dyskryminacją i nietolerancją. Chcemy pokazać, że każdy niezależnie od swojej choroby, ma swoje pasje, cele, chce uczestniczyć     w życiu społeczno-kulturowym, zawierać nowe znajomości  i wspólnie cieszyć się z każdego dnia. „Dzień Godności” to wydarzenie podczas którego przełamujemy bariery, łączymy się, poznajemy i wspólnie bawimy.   

Co roku impreza odbywa się pod innych hasłem przewodnim, żeby w ciekawy i kolorowy sposób promować swoje założenia. Podczas „Dnia Godności” organizujemy wiele atrakcji m.in. sportowych czy artystycznych. Odbywają się pokazy mody, zawody, występy muzyczne, wystawy.  Organizowane są również konkursy np. na najpiękniejszy namiot nawiązujący do tematu w danym roku.

Staramy się, żeby wydarzenie odbywało się w przestrzeni miejskiej, najczęściej gościliśmy na Placu Biegańskiego w Częstochowie, były także przemarsze ulicami miasta oraz pikniki na terenie Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul Focha 71a. Zadanie jest dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

XX Dzień godności
PSONI Impreza Irek Bieleninik