Częstochowa, grudzień 2021 r.

SPRAWOZDANIE

17 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” oraz Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wśród blisko 300 osób korzystających z pomocy tej organizacji ok. 80 proc. stanowią osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością (np. intelektualną, ruchową, ogólnoustrojową). Przez sześć dni w tygodniu otrzymują one dwudaniowy posiłek, mogą liczyć też na ciepłe ubrania, pomoc prawną                       i socjalną, terapię uzależnień czy wsparcie psychologiczne. 

Wśród głównych problemów sygnalizowanych przez przedstawicieli „Adullam” pojawia się brak placówek wsparcia rozlokowanych we wszystkich dzielnicach Częstochowy. Obowiązuje bowiem centralizacja i to w centrum swoje siedziby ma zarówno ta Fundacja, jak i kilka innych prowadzących podobne działania. Dla osób z niepełnosprawnością dotarcie tu z odległych stron miasta często jest problematyczne, a czasami wręcz niewykonalne. Możliwość skorzystania z pomocy świadczonej przez placówkę utrudnia niesamodzielność, brak możliwości dojazdu, koszty z tym związane. Do prowadzenia dzielnicowych punktów brakuje jednak odpowiednich lokali. Fundacja Chrześcijańska „Adullam” zaznacza, że główną potrzebą jest przybliżanie świadczeń osobom, a nie – jak ma to dziś miejsce – osoby do świadczeń. 

Kolejnym ważnym aspektem jest konieczność rozszerzenia świadczeń, które powinny być wykonywane w miejscach zamieszkania osób z niepełnosprawnościami. To nawiązanie do deinstytucjonalizacji, czyli przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej. Świadczenie usług w warunkach lokalowych osoby z niepełnosprawnością nie tylko wpłynie na jakość życia beneficjenta pomocy, ale też na jakość życia jego rodziny i opiekunów. Dotyczy to również opieki wytchnieniowej, która często zamiast w mieszkaniu czy domu osoby z niepełnosprawnością, świadczona jest w placówkach zewnętrznych. Znowu dochodzi tu konieczność przemieszczania osoby, a takie zmiany (środowiska czy osób świadczących usługi) w przypadku osób z zaburzeniami często są traumą. Ideą byłaby pomoc świadczona w środowisku mieszkalnym, w którym to rodzina przekazuje osobom świadczącym usługi wiedzę dotyczącą osoby z niepełnosprawnością. Potrzebny jest przy tym także większy szacunek wobec osób, które latami opiekują się osobami z niepełnosprawnością, umożliwienie im odpoczynku, wsparcia.

Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” podkreślali także konieczność integracji, organizowania wydarzeń kulturalnych, w których osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodziny mogliby uczestniczyć bez lęku i ograniczeń. W przypadku „zwyczajnych” wydarzeń opiekunowie osób z niepełnosprawnościami często słyszą, że ich dziecko czy podopieczny reaguje głośno, przeszkadza innym, hałasuje. W efekcie, pod wpływem niezrozumienia i krytyki, rodziny te nie korzystają więcej z oferty kulturalnej. Stąd konieczność organizowania wydarzeń, które dedykowane są środowisku osób z niepełnosprawnościami.