Logo Ministerstwo
Logo Kultura Dostępna

Zadanie pn. „Festiwal Piosenki Podwórkowej – III edycja Ogólnopolska” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

„Festiwal Piosenki Podwórkowej – III edycja Ogólnopolska”

Realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w okresie 01.09.2022 r. – 31.12.2022 r.

Celem zadania jest ochrona dziedzictwa kulturalnego – kultury i folkloru, jednocześnie włączenie osób z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w kulturze, podniesienia ich kompetencji kulturalnych oraz zmniejszenia barier dostępu do kultury.

Zadanie przewiduje udział minimum 300 uczestników, w tym 249 uczestników z niepełnosprawnościami, którzy będą występować na scenie. Pozostałe osoby to osoby z niepełnosprawnościami, rodzice, opiekunowie przyjeżdzający jako publiczność i kibicujący swoim artystom na scenie.

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 51 400,00 zł

W tym wysokość dofinansowania z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 41 000,00 zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia:
Fotorelacja z warsztatów: