You are currently viewing Klon. Edycja II. Informacja o naborze

Klon. Edycja II - otwieramy nabór!

Ogłaszamy nabór do projektu „Klon” Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie. Edycja II współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu pn. „Możemy więcej ”

– zajęcia są BEZPŁATNE

– prowadzone będą przez profesjonalnych, certyfikowanych terapeutów

– przeznaczone są dla 75 dzieci w wieku 0 – 16 lat z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Chętnych prosimy o dostarczenie w terminie 21.03-12.04.24 dokumentów zgłoszeniowych, tj.:

  • formularza rekrutacyjnego, 
  • oświadczenia RODO
  • zgody na udostępnienie wizerunku,
  • kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

dostępnych na stronie https://psoni.czest.pl/2024/03/20/klon-edycja-ii/

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze PSONI Koło w Częstochowie przy ul Nowowiejskiego 4.

Zajęcia odbywać się będą w Centrum INTEGRA, ul. Nowowiejskiego 14 w Częstochowie.

Projekt obejmuje poniższe formy wsparcia:

1. Diagnoza
2. Terapia logopedyczna
3. Biofeedback
4. Terapia Snoezelen – sala doświadczeń świata
5. Terapia behawioralna
6. Terapia ręki
7. Trening umiejętności społecznych
8. Terapia psychologiczna
9. Rehabilitacja dziecięca

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 34/ 387 29 90