Daj sobie pomóc

W ramach działań prowadzonych przez PSONI powstały programy wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie do 18 lat. 

Projekty mają na celu wsparcie Beneficjentów w ich rozwoju intelektualnym oraz fizycznym, poprzez naukę samodzielności, stymulowanie bodźców wzrokowych, słuchowych, samodzielne wykonywanie prac ręcznych, branie udziału we wspólnych zajęciach oraz integracyjnych imprezach i zabawach.

Aktualnie prowadzone projekty to:

Integracja sensoryczna III

Zajęcia terapeutyczne w Centrum Terapii „Parasol”

Projekt Klon

Nasze stowarzyszenie zajmuje się także asystenturą i opieką wytchnieniową.

 

Jesteśmy tu, by pomagać! Zgłoś się do jednego z naszych: projektów