Daj sobie pomóc

W ramach działań prowadzonych przez PSONI powstały programy wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 18-go roku życia.

Projekty mają na celu wsparcie Beneficjentów we wchodzeniu w dorosłe życie poprzez zwiększenie samodzielności, począwszy od troski i dbałości o swoje potrzeby, kończywszy na aktywizacji zawodowej. To także branie udziału w różnego rodzaju, aktywizujących i integracyjnych zajęciach, zabawach oraz imprezach. 

Aktualnie realizowane są projekty:

Nasz dom naszą szansą

Niepełnosprawni – pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3

Centrum dzwoni III

Życie to sztuka filmowa

Nasze stowarzyszenie zajmuje się także asystenturą i opieką wytchnieniową.

 

Jesteśmy tu, by pomagać! Zgłoś się do jednego z naszych: projektów