Flaga i godło Polski

Projekt „Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowane przez PSONI Koło w Częstochowie. Edycja 2″ dofinansowany w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 pod tytułem: „Pomoc dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, a także osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, w wykonaniu codziennych czynności oraz osoby w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

 
Całkowita wartość zadania: 214 347,70 zł
Wartość dofinansowania:  212 197,70 zł
 
 Termin realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2021
 
Zadanie obejmuje do 5 040 godzin usług asystentów osobistych, co pozwoli na udzielenie wsparcia dla min. 24 osób:
– 20 osób dorosłych po 30 h wsparcia Asystenta, a dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym 60 h miesięcznie,
– 4 dzieci po 30 h miesięcznie.
 
Informacje o zadaniu: tel.519 522 296, e-mail: biuro@psoni.czest.pl 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia do programu”.