You are currently viewing Projekt Sami-dzielni
„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, to projekt, którego celem jest opracowanie i wdrożenie pewnych norm dotyczących usług mieszkaniowych dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne Pragniemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość komfortowego i bezpiecznego korzystania z infrastruktury mieszkaniowej i tym samym były bardziej samodzielnymi oraz niezależnymi ludźmi.
06.04.2022 mieliśmy przyjemność zorganizować i poprowadzić wizytę studyjną realizowaną w ramach tego projektu.
Przybyli goście mieli okazję odwiedzić wszystkie nasze placówki:
Dom Dziennego Pobytu w Blachowni, Integra Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Częstochowskiego Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Placówka Wsparcia Dziennego Parasol.
Była to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń oraz podzielenia się dobrymi praktykami, dotyczącymi mieszkalnictwa wspomaganego.