You are currently viewing V Marsz Nadziei

Seniorzy z DDP w Blachowni wzięli udział w V „Marszu Nadziei” Blachownia 2022 pod Patronatem Burmistrza Blachowni i Rady Miejskiej. Celem marszu było szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych i możliwość niesienia pomocy.

Podczas Marszu został przeprowadzony konkurs na „Najpiękniejszy strój żonkilowy”.

Dzięki inwencji twórczej naszych seniorów zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli! 

Dziękujemy Burmistrz Blachowni Pani Sylwii Szymańskiej za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu.